Leasing zwrotny

Leasing staje się coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców jako źródło finansowania inwestycji. Wynika to głównie z tego, że uzyskanie kredytu bankowego przez przedsiębiorcę jest trudniejsze. Jednym z rodzajów leasingu jest leasing zwrotny.

Leasing zwrotny

Stosowanie leasingu zwrotnego będzie dobrym rozwiązaniem gdy chcemy uwolnić zamrożone środki finansowe oraz poprawić płynność finansową. Korzyści jakie płyną z leasingu zwrotnego to brak opłaty wstępnej w celu zawarcia umowy leasingu oraz brak obciążenia na zdolności kredytowej. Zasada leasingu polega na tym, że leasingobiorca sprzedaje swój majątek leasingobiorcy, a leasingobiorca korzysta z majątku na podstawie zawartej umowy leasingu. Przed zawarciem umowy o leasing zwrotny następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 

W ramach umowy sprzedaży leasingobiorca sprzedaje leasingodawcy majątek wraz z zastrzeżeniem prawa użytkowania majątku. Użytkowanie majątku jest uregulowane poprzez umowę leasingu. Przedmiotem sprzedaży mogą być pojazdy, maszyny czy biura. Zastosowanie leasingu zwrotnego może być dobrym wyjściem gdy przedsiębiorca posiada majątek o dużej wartości i chcę uzyskać dodatkowe środki na inne inwestycje kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Jakie każde rozwiązanie także, i to niesie ze sobą pewne wady.

Wadami leasingu zwrotnego jest to, że nie jest on jednakowo dobrym rozwiązaniem dla każdego samochodu osobowego. Leasing zwrotny jest dobrym rozwiązaniem w przypadku młodych samochodów osobowych. Inną wadą jest to, że przedsiębiorca poprzez odsprzedaż traci. Wynika to z tego, że leasingobiorca dokonuje wyceny majątku według ceny rynkowej, cena rynkowa jest często niższa niż ta według, której majątek został przez przedsiębiorcę zewidencjonowany.

Kolejną kwestią jest podatek VAT, który może stanowić utrudnienie gdy przedsiębiorca kupuje sprzęt czy urządzenie z myślą sprzedaży sprzętu czy urządzenia leasingodawcy. W takiej sytuacji przedsiębiorca może odliczyć 60 procent podatku VAT z tytułu zakupu. Należy pamiętać, że odliczenie nie może przekroczyć 6 tysięcy złotych.

Inną ważną kwestią przy leasingu zwrotnym jest fakt, iż firmy leasingowe za odkupienie przedmiotu leasingu naliczają opłaty. W ramach leasingu zwrotnego możemy skorzystać następujących form: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się formę operacyjną to przedmiot leasingu(np.  samochód ) wejdzie do aktywów leasingodawcy. Przy formie operacyjnej jest możliwość odliczenia amortyzacji.

W przypadku wyboru formy finansowej przedmiot leasingu(np. samochód) wejdzie do aktywów leasingobiorcy. W ramach formy finansowej można do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć koszty amortyzacji. Przy podjęciu decyzji o wyborze leasingu zwrotnego, i jak przy podejmowaniu każdej inne decyzji należy postępować rozsądnie. Należy dokładnie przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa, i zastanowić się czy czasami nie możemy skorzystać z innych form pozyskiwania finansowania dla naszego przedsiębiorstwa. Gdy już zdecydujemy się na leasing zwrotny to należy bardzo mądrze wybrać firmę leasingową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *