Kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka – najważniejsze różnice
W dzisiejszych czasach pojęcia kredyt i pożyczka często są stosowane zamiennie, jednak jest między nimi pewna różnica w sensie prawnym. Należy zwrócić na to uwagę, gdy podejmujemy decyzję o skorzystaniu z jednej z tych form w celu uzyskania odpowiedniej sumy pieniężnej, jaką jesteśmy zainteresowani.

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?
Kredyt to instytucja uregulowana przepisami prawa bankowego. Udzielać go mogą tylko banki. Natomiast pożyczka regulowana jest w prawie cywilnym i udzielającym pożyczkę może być każda osoba bądź instytucja będąca właścicielem pieniędzy.

Umowa kredytu bankowego musi być sporządzona w formie pisemnej, a umowa pożyczki może być zawarta w formie ustnej i pisemnej (dla pożyczek przekraczających kwotę 500zł musi zostać zachowana forma pisemna dla celów dowodowych na drodze sądowej).

Przedmiotem kredytu mogą być tylko pieniądze, wypłacane wyłącznie przez instytucje przeznaczone do tych celów. Natomiast przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko środki pieniężne, ale także inne rzeczy, czyli przedmioty materialne.

Od przydzielonego kredytu bank pobiera prowizję, a od jego wykorzystania nalicza oprocentowanie. Jest to określone w umowie kredytowej. Udzielenie pożyczki może być nieodpłatne.

W skrócie:
Kredyt może zostać udzielony tylko przez bank, a pożyczka przez każdego, kto jest właścicielem pieniędzy np. instytucja finansowa, osoba fizyczna.

Przez umowę pożyczki, pieniądze stają się własnością pożyczkobiorcy, a w przypadku kredytu, bank udostępnia kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych.

Kredyt jest udzielany z góry na określony cel. Natomiast przy pożyczce pożyczkobiorca może swobodnie dysponować kwotą pieniężną.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments